Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 21 juli 2021

"Leoné" betekent Leoné MusicReader B.V., een besloten vennootschap gevestigd te Borne, nederland, met gebruikmaking van merk MusicTabletStore.
"Ons" betekent Leoné MusicReader B.V. alleen of samen met U, zoals de context vereist;
"U" en "De Klant" betekent beide de persoon die producten bestelt waarop deze Aankoopvoorwaarden van toepassing zijn.

1. Overeenkomst
Leoné kan uw bestelling pas accepteren als u deze volledig hebt betaald. U kunt betalen volgens de methoden die op de website worden aangeboden.

Na betaling bevestigt Leoné de ontvangst van uw bestelling door middel van een bevestiging op het scherm zodra uw betalingsgegevens zijn geaccepteerd, gevolgd door een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres dat u op uw bestelgegevens opgeeft.

U krijgt de mogelijkheid om invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling indient door op de knop "Bestelling plaatsen" op de betaalpagina te klikken.

Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons om de producten te kopen die door ons zijn geaccepteerd wanneer we u een e-mail sturen waarin de acceptatie van uw bestelling wordt bevestigd. Een juridisch bindend contract tussen ons komt tot stand op het moment van onze aanvaarding van uw bestelling

Leoné behoudt zich het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren, naar eigen goeddunken, en is in die omstandigheden niet aansprakelijk je opzichte van u of iemand anders.

De levering van producten is afhankelijk van beschikbaarheid

2. Prijzenen betaling
De prijzen voor producten die te koop worden weergegeven op deze website zijn zoals uiteengezet op de website.
De vermelde prijzen zijn alleen geldig voor het land dat bovenaan de website is geselecteerd.
Levering kan bovendien in rekening worden gebracht en dergelijke extra kosten worden duidelijk weergegeven onder "Verzendkosten", waar ze van toepassing zijn.
Prijzen kunnen op elk moment wijzigen voorafgaand aan (maar niet na) acceptatie van uw bestelling.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs van een artikel onjuist is geadverteerd op deze website, nemen wij contact met u op via e-mail (op het adres dat is opgegeven met uw bestelgegevens) of bellen wij u om te vragen of u de bestelling tegen de juiste prijs wilt voortzetten. Als u niet tevreden bent om door te gaan, of als we uw instructies niet kunnen verkrijgen, zullen we de bestelling annuleren en u een volledige terugbetaling geven van het gedebiteerde geld.

Door een creditcard of PayPal/bankrekening te gebruiken om uw bestelling te betalen, bevestigt u dat deze kaart of rekening die wordt gebruikt van u is. Voor fraudepreventie kunnen we vragen om extra identiteitsbewijs voor bestelling groter dan € 150,-. Alle creditcard- en PayPal/bankrekeninghouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever, bank en/of PayPal. Als kaartuitgever, bank en/of PayPal weigert de betaling te autoriseren, accepteren wij uw bestelling niet en zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering en zijn wij niet verplicht u op de hoogte te stellen van de reden van de weigering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw kaartuitgever, PayPal of bank die u in rekening brengt als gevolg van onze verwerking van de betaling in overeenstemming met uw bestelling.

Uw creditcard- en accountgegevens worden altijd versleuteld overgedragen met behulp van de beveiligde coderingstechniek SSL.

Voor bestellingen uit de Europese Unie en het VK wordt btw toegevoegd aan uw bestelling. Btw wordt niet in rekening gebracht voor bestellingen uit andere landen. Als u een btw-geregistreerd bedrijf bent in een EU-land en uw bedrijfsnaam en geldig btw-nummer opgeeft op het moment van bestellen, wordt er geen btw in rekening gebracht. U kunt deze informatie bij uw bestelling verstrekken.

3. Levering
Onder voorbehoud van beschikbaarheid zal Leoné haar redelijke inspanningen doen om de door u bestelde producten binnen 1-14 dagen na het plaatsen van de bestelling te leveren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor late leveringen die te wijten zijn aan omstandigheden buiten onze redelijke controle. Wij leveren de producten rechtstreeks op het adres dat u opgeeft wanneer u uw bestelling indient.
Leoné kan geen artikelen van dezelfde bestelling naar meerdere adressen verzenden.

Leveringen zullen worden gedaan aan uw deur. Leoné is niet verantwoordelijk voor het extra dragen of positioneren van producten.

De meeste verzonden artikelen zijn verzekerd voor extra gemoedsrust. Controleer deze zendingen voordat u voor hen tekent. Als de zending beschadigd aankomt, moet u dit feit op uw ontvangstbewijs / vrachtbrief noteren en de chauffeur laten bevestigen met hun handtekening. De Klant dient de verzendschade binnen tien dagen na ontvangst van de producten te melden aan de vervoerder en aan Leoné. U bent verantwoordelijk voor het initiëren van alle vrachtclaims bij de vervoerder.

Eenmaal geleverd, worden de producten uw eigendom (op voorwaarde dat ze volledig zijn betaald) en uw verantwoordelijkheid. Leoné aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor hun verlies, beschadiging of vernietiging nadat deze zijn afgeleverd.

In het geval u wilt dat wij het bestelde artikel leveren op een ander adres dan het factuuradres (creditcard en/of PayPal geregistreerd), dan kunnen wij vragen om ons verdere documenten te sturen om de legitieme identiteit en het adres te bewijzen. Wij behouden ons het recht voor om zendingen naar een ander afleveradres te weigeren. We zullen altijd proberen contact met u op te nemen als we de bestelling naar het factuuradres moeten sturen.

Indien de door u bestelde producten om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, zal Leoné u per e-mail (op het bij Uw bestelgegevens opgegeven adres) of telefonisch op de hoogte stellen van de functie. Als de producten tijdelijk niet op voorraad zijn, zullen we vragen of u wilt wachten tot de producten beschikbaar zijn. Tenzij u ons op de hoogte stelt van uw wens om dit te doen, zal Leoné al het geld dat van uw betaalmethode is afgeschreven, terugbetalen door uw account opnieuw te crediteren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 28 dagen na kennisgeving van de niet-beschikbaarheid van de producten worden gedaan.

4. Retourzendingen en terugbetalingen

Ons retourbeleid is een productafhankelijk beleid:

  • Digitale producten zijn altijd niet terug te sturen. Dergelijke licenties en abonnementen zijn volledig persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen. U moet evaluatieversies proberen voordat u een van deze producten bestelt.
  • Hardwareproducten kunnen alleen binnen 30 dagen worden geretourneerd. Uitzonderingen hierop zijn producten waarvoor een alternatieve retourtermijn is aangegeven op de specifieke productpagina van onze website.

Als een product kan worden geretourneerd, kan het binnen de aangegeven periode in de originele staat worden geretourneerd en geven we u een volledige terugbetaling minus de verzendkosten en de kosten voor het ophalen van betalingen. Terugbetalingen kunnen alleen worden verwerkt naar uw oorspronkelijke betaalmethode.

Retourzendingen kunnen niet worden geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming. Voordat u een product kunt retourneren, moet u eerst RMA (Return Material Authorization) aanvragen. Als de retourzending is geautoriseerd, zullen wij u informatie geven over hoe u het product kunt retourneren. Deze autorisaties zijn slechts 7 dagen geldig vanaf de datum van afgifte. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij het product defect is.

Producten die zonder voorafgaande retourautorisatie worden teruggestuurd, worden aan u geretourneerd en de kosten van deze levering worden in rekening gebracht op uw account

De geretourneerde producten moeten altijd al zijn accessoires bevatten en moeten in doorverkoopbare voorwaarden zijn. Als de producten zijn gebruikt of niet in een doorverkoopbare staat, dan kan de terugbetaling worden afgewezen of hogere re-stocking fee zal van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om minimaal 15% van de restocking charge in rekening te brengen voor alle geretourneerde producten die na het verstrijken van de retourperiode niet defect blijken te zijn en geretourneerd. Voor aankopen die meer dan 60 dagen geleden zijn gedaan, wordt in ieder geval geen restitutie gegeven.
Als u meer informatie nodig heeft over ons retourbeleid, neem dan contact met ons op.

5. Garantie

Alle digitale producten vallen volledig onder de voorwaarden en de EULA van het specifieke product.

Alle hardwareproducten worden volledig ondersteund door twee jaar garantie.
Producten die defect raken binnen de garantie kunnen rechtstreeks aan Leoné worden geretourneerd via de retourprocedure beschreven in "Retourneren en terugbetalingen".

6. Privacy en veiligheid
Leoné hecht veel waarde aan uw privacy en veiligheid, het handhaven van uw privacy is van cruciaal belang voor ons.
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleegt u ons privacybeleid zoals vermeld op deze website.

Onze site kan linken naar andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevensbeleid of -procedures of de inhoud ervan.

9. Algemeen

Leoné is niet aansprakelijk jes tegenover u wanneer de uitvoering van onze verplichtingen jetuit wordt verhinderd of beperkt door enige omstandigheid of oorzaak buiten onze redelijke controle.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, indien en voor zover deze van toepassing zijn. We vertegenwoordigen of garanderen niet dat een product op deze website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in alle landen, of dat het voldoet aan wettelijke of regelgevende vereisten van dergelijke andere locaties.

Als u producten bestelt voor levering buiten Nederland, kunnen deze onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen. U bent hiervoor verantwoordelijk. We hebben geen controle over dergelijke kosten en kunnen u niet adviseren over wat ze kunnen zijn, hoewel uw lokale douanekantoor u misschien kan helpen. Voor leveringen buiten Nederland wordt U beschouwd als importeur en is het Uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waar de producten moeten worden geleverd. Grensoverschrijdende leveringen kunnen worden onderworpen aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik dat u van de producten maakt. Voor zover niet wettelijk verboden, aanvaardt Leoné geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat redelijkerwijs niet te voorzien is of voor enig bedrijfsverlies (waaronder winstderving, contracten, productwill, opportunity en andere soortgelijke verliezen). Leoné beperkt haar aansprakelijkheid niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid.

Als een deel van deze Aankoopvoorwaarden wettelijk niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven alle andere delen van deze Aankoopvoorwaarden onaangetast en blijven ze van kracht.

Deze Inkoopvoorwaarden en elk contract tussen Ons worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en elk geschil zal worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Leoné kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging geen invloed heeft op aankopen die u hebt gedaan voordat de wijziging wordt doorgevoerd. De huidige algemene voorwaarden zijn die welke op deze website zijn gepubliceerd.